COVID-19

Maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus bij Tuincentrum Hollander

Gezien COVID-19 zich nog steeds verspreidt, blijven wij de situatie nauwlettend in de gaten houden en zullen we alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om onze werknemers en klanten veilig te houden. De adviezen van het RIVM en de overheid zijn hierin leidend en worden in onze winkel nauwkeurig opgevolgd. Concreet betekent dat het volgende:

  • Consumenten worden verzocht bij voorkeur met PIN te betalen;
  • De schoonmaakfrequentie van onze openbare ruimtes als ook de handgrepen van onze winkelwagens is per direct verhoogd (deurkrukken, toiletten etc);
  • Onze medewerkers wassen geregeld hun handen met zeep;
  • In en buiten de winkel wordt minimaal 1,5 meter afstand bewaard;
  • Met regelmaat wordt het aantal bezoekers geteld, bij overschrijding hiervan kan de winkel tijdelijk gesloten worden.

Mocht u onze winkel bezoeken om de meest noodzakelijke aankopen te doen voor uw planten of (huis-) dieren dan verzoeken wij u vriendelijk om de ingevoerde maatregelen – voor onze en uw eigen veiligheid – te respecteren. In het verlengde hiervan brengen we graag de volgende aanwijzingen onder uw aandacht:

  • Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden;
  • Wij verzoeken u om uw aankopen gericht te doen;
  • Indien mogelijk verzoeken wij u om de aankopen “alleen” te doen;
  • Indien u genoodzaakt bent om uw kinderen mee te nemen, vragen we u om ze onder uw hoede te houden;
  • Wij verzoeken u om richting iedereen een minimale afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

Onze prioriteiten zijn helder.

In de eerste plaats zullen we de richtlijnen die door de Nederlandse en internationale gezondheidszorgautoriteiten zijn opgesteld ondersteunen en hieraan voldoen. We hebben binnen ons bedrijf diverse initiatieven ondernomen om de verspreiding van het virus te voorkomen en te beheersen.

Daarnaast blijven we onze klanten bedienen in deze moeilijke periode. Onze klanten kunnen rekenen op de service welk zij van ons gewend zijn maar dan met in achtneming de Corona richtlijnen.

Tuincentrum Hollander wenst iedereen heel veel sterkte toe en moedigt Nederlanders aan elkaar te blijven steunen in deze lastige periode. Samen komen we hier doorheen!