Plagen in de tuin

Onder deze categorie valt bijvoorbeeld een mollenplaag die de hele tuin verandert in een knollenveld of een wespenplaag die de schuur terroriseert. Ook mieren die tot aan het aanrecht toe tevoorschijn komen horen hierbij.

Tevens kunnen katten voor een hoop ergernis zorgen, omdat ze meestal hun behoefte doen in andermans tuin. Dat geldt gelukkig in mindere mate voor honden.

Allemaal plagerijen waar men niet vrolijk van wordt, maar waar gelukkig ook op biologisch gebied goede bestrijdingsmiddelen voor zijn ontwikkeld.